Kako preveriti, ali sta dva niza med seboj anagrami

Kako preveriti, ali sta dva niza med seboj anagrami

Anagram je niz, ki nastane s prerazporeditvijo črk drugega niza. Preverjanje, ali sta dva niza med seboj anagrami, se morda sliši težko, vendar je le malo zapleteno in varljivo preprosto. V tem članku se boste naučili, kako s C ++, Python in JavaScript preveriti, ali sta dva niza med seboj anagrami.

Izjava o težavi

Dobili ste dva niza s1 in s2, preveriti morate, ali sta nize anagramov drug drugega ali ne.

Primer 1 : Naj bo s1 = 'ustvarjalno' in s2 = 'reaktivno'.

Ker je drugi niz mogoče oblikovati s prerazporeditvijo črk prvega niza in obratno, sta torej oba niza anagrama drug drugega.

Primer 2 : Let s1 = 'Peter Piper je pobral drobtine kisle paprike' in s2 = 'Kljunec vložene paprike je pobral Peter Piper'.Ker drugega niza ni mogoče oblikovati s prerazporeditvijo črk prvega niza in obratno, zato nize nista anagrama drug drugega.

Postopek preverjanja, ali sta dva niza med seboj anagrami

Sledite spodnjemu pristopu in preverite, ali sta obe nizi anagrami drug drugega:

 1. Primerjajte dolžino obeh strun.
 2. Če dolžina obeh nizov ni enaka, to pomeni, da ne moreta biti anagrami drug drugega. Zato vrni false.
 3. Če sta dolžini obeh nizov enaki, nadaljujte.
 4. Razvrsti oba niza.
 5. Primerjajte oba razvrščena niza.
 6. Če sta oba razvrščena niza enaka, to pomeni, da sta anagrama drug drugega. Tako vrni res.
 7. Če sta oba razvrščena niza različna, to pomeni, da nista med seboj anagrami. Zato vrni false.

Povezano: Kako preveriti, ali je niz palindrom

Program C ++ za preverjanje, ali sta dva niza med seboj anagrami

Spodaj je program C ++, s katerim lahko preverite, ali sta dva niza med seboj anagrami ali ne:

#include
using namespace std;
bool checkAnagrams(string s1, string s2)
{
int size1 = s1.length();
int size2 = s2.length();
// If the length of both strings are not the same,
// it means they can't be anagrams of each other.
// Thus, return false.
if (size1 != size2)
{
return false;
}
sort(s1.begin(), s1.end());
sort(s2.begin(), s2.end());
for (int i = 0; i {
if (s1[i] != s2[i])
{
return false;
}
}
return true;
}
int main()
{
string s1 = 'listen';
string s2 = 'silent';
cout << 'String 1: ' << s1 << endl;
cout << 'String 2: ' << s2 << endl;
if(checkAnagrams(s1, s2))
{
cout << 'Yes, the two strings are anagrams of each other' << endl;
}
else
{
cout << 'No, the two strings are not anagrams of each other' << endl;
}
string s3 = 'Welcome to MUO';
string s4 = 'MUO to Welcome';
cout << 'String 3: ' << s3 << endl;
cout << 'String 4: ' << s4 << endl;
if(checkAnagrams(s3, s4))
{
cout << 'Yes, the two strings are anagrams of each other' << endl;
}
else
{
cout << 'No, the two strings are not anagrams of each other' << endl;
}
string s5 = 'Peter Piper picked a peck of pickled peppers';
string s6 = 'A peck of pickled peppers Peter Piper picked';
cout << 'String 5: ' << s5 << endl;
cout << 'String 6: ' << s6 << endl;
if(checkAnagrams(s5, s6))
{
cout << 'Yes, the two strings are anagrams of each other' << endl;
}
else
{
cout << 'No, the two strings are not anagrams of each other' << endl;
}
string s7 = 'She sells seashells by the seashore';
string s8 = 'seashells by the seashore';
cout << 'String 7: ' << s7 << endl;
cout << 'String 8: ' << s8 << endl;
if(checkAnagrams(s7, s8))
{
cout << 'Yes, the two strings are anagrams of each other' << endl;
}
else
{
cout << 'No, the two strings are not anagrams of each other' << endl;
}
string s9 = 'creative';
string s10 = 'reactive';
cout << 'String 9: ' << s9 << endl;
cout << 'String 10: ' << s10 << endl;
if(checkAnagrams(s9, s10))
{
cout << 'Yes, the two strings are anagrams of each other' << endl;
}
else
{
cout << 'No, the two strings are not anagrams of each other' << endl;
}
return 0;
}

Izhod:

String 1: listen
String 2: silent
Yes, the two strings are anagrams of each other
String 3: Welcome to MUO
String 4: MUO to Welcome
Yes, the two strings are anagrams of each other
String 5: Peter Piper picked a peck of pickled peppers
String 6: A peck of pickled peppers Peter Piper picked
No, the two strings are not anagrams of each other
String 7: She sells seashells by the seashore
String 8: seashells by the seashore
No, the two strings are not anagrams of each other
String 9: creative
String 10: reactive
Yes, the two strings are anagrams of each other

Povezano: Kako prešteti dogodke danega znaka v nizu

Program Python za preverjanje, ali sta dva niza med seboj anagrami

Spodaj je program Python, s katerim lahko preverite, ali sta dva niza med seboj anagrami ali ne:

def checkAnagrams(s1, s2):
size1 = len(s1)
size2 = len(s2)
# If the length of both strings are not the same,
# it means they can't be anagrams of each other.
# Thus, return false.
if size1 != size2:
return 0
s1 = sorted(s1)
s2 = sorted(s2)
for i in range(0, size1):
if s1[i] != s2[i]:
return False
return True

s1 = 'listen'
s2 = 'silent'
print('String 1: ', s1)
print('String 2: ', s2)
if(checkAnagrams(s1, s2)):
print('Yes, the two strings are anagrams of each other')
else:
print('No, the two strings are not anagrams of each other')
s3 = 'Welcome to MUO'
s4 = 'MUO to Welcome'
print('String 3: ', s3)
print('String 4: ', s4)
if(checkAnagrams(s3, s4)):
print('Yes, the two strings are anagrams of each other')
else:
print('No, the two strings are not anagrams of each other')
s5 = 'Peter Piper picked a peck of pickled peppers'
s6 = 'A peck of pickled peppers Peter Piper picked'
print('String 5: ', s5)
print('String 6: ', s6)
if(checkAnagrams(s5, s6)):
print('Yes, the two strings are anagrams of each other')
else:
print('No, the two strings are not anagrams of each other')
s7 = 'She sells seashells by the seashore'
s8 = 'seashells by the seashore'
print('String 7: ', s7)
print('String 8: ', s8)
if(checkAnagrams(s7, s8)):
print('Yes, the two strings are anagrams of each other')
else:
print('No, the two strings are not anagrams of each other')
s9 = 'creative'
s10 = 'reactive'
print('String 9: ', s9)
print('String 10: ', s10)
if(checkAnagrams(s9, s10)):
print('Yes, the two strings are anagrams of each other')
else:
print('No, the two strings are not anagrams of each other')

Izhod:

String 1: listen
String 2: silent
Yes, the two strings are anagrams of each other
String 3: Welcome to MUO
String 4: MUO to Welcome
Yes, the two strings are anagrams of each other
String 5: Peter Piper picked a peck of pickled peppers
String 6: A peck of pickled peppers Peter Piper picked
No, the two strings are not anagrams of each other
String 7: She sells seashells by the seashore
String 8: seashells by the seashore
No, the two strings are not anagrams of each other
String 9: creative
String 10: reactive
Yes, the two strings are anagrams of each other

Povezano: Kako najti samoglasnike, soglasnike, števke in posebne znake v nizu

Preverite, ali sta dva niza med seboj anagrami v JavaScript

Spodaj je program JavaScript, s katerim lahko preverite, ali sta dva niza med seboj anagrami ali ne:

function checkAnagrams(s1, s2) {
let size1 = s1.length;
let size2 = s2.length;
// If the length of both strings are not the same,
// it means they can't be anagrams of each other.
// Thus, return false.
if (size1 != size2)
{
return false;
}
s1.sort();
s2.sort();
for (let i = 0; i {
if (s1[i] != s2[i])
{
return false;
}
}
return true;
}

var s1 = 'listen';
var s2 = 'silent';
document.write('String 1: ' + s1 + '
');
document.write('String 2: ' + s2 + '
');
if(checkAnagrams(s1.split(''), s2.split(''))) {
document.write('Yes, the two strings are anagrams of each other' + '
');
} else {
document.write('No, the two strings are not anagrams of each other' + '
');
}
var s3 = 'Welcome to MUO';
var s4 = 'MUO to Welcome';
document.write('String 3: ' + s3 + '
');
document.write('String 4: ' + s4 + '
');
if(checkAnagrams(s3.split(''), s4.split(''))) {
document.write('Yes, the two strings are anagrams of each other' + '
');
} else {
document.write('No, the two strings are not anagrams of each other' + '
');
}
var s5 = 'Peter Piper picked a peck of pickled peppers';
var s6 = 'A peck of pickled peppers Peter Piper picked';
document.write('String 5: ' + s5 + '
');
document.write('String 6: ' + s6 + '
');
if(checkAnagrams(s5.split(''), s6.split(''))) {
document.write('Yes, the two strings are anagrams of each other' + '
');
} else {
document.write('No, the two strings are not anagrams of each other' + '
');
}
var s7 = 'She sells seashells by the seashore';
var s8 = 'seashells by the seashore';
document.write('String 7: ' + s7 + '
');
document.write('String 8: ' + s8 + '
');
if(checkAnagrams(s7.split(''), s8.split(''))) {
document.write('Yes, the two strings are anagrams of each other' + '
');
} else {
document.write('No, the two strings are not anagrams of each other' + '
');
}
var s9 = 'creative';
var s10 = 'reactive';
document.write('String 9: ' + s9 + '
');
document.write('String 10: ' + s10 + '
');
if(checkAnagrams(s9.split(''), s10.split(''))) {
document.write('Yes, the two strings are anagrams of each other' + '
');
} else {
document.write('No, the two strings are not anagrams of each other' + '
');
}

Izhod:

String 1: listen
String 2: silent
Yes, the two strings are anagrams of each other
String 3: Welcome to MUO
String 4: MUO to Welcome
Yes, the two strings are anagrams of each other
String 5: Peter Piper picked a peck of pickled peppers
String 6: A peck of pickled peppers Peter Piper picked
No, the two strings are not anagrams of each other
String 7: She sells seashells by the seashore
String 8: seashells by the seashore
No, the two strings are not anagrams of each other
String 9: creative
String 10: reactive
Yes, the two strings are anagrams of each other

Povezano: Kako ugotovite vrednost znaka ASCII?

Uporabite ustrezne vire za učenje kodiranja

Če želite utrditi svoje sposobnosti kodiranja, je pomembno, da se naučite novih konceptov in porabite čas za njihovo uporabo. Eden od načinov za to so aplikacije za programiranje, ki vam bodo pomagale pri učenju različnih konceptov programiranja, hkrati pa se boste zabavali.

Deliti Deliti Cvrkutati E-naslov 8 aplikacij, ki vam bodo pomagale pri kodiranju za mednarodni dan programerjev

Želite izboljšati svoje sposobnosti kodiranja? Te aplikacije in spletna mesta vam bodo pomagala pri učenju programiranja po svojem tempu.

koda za ustavitev sistema system_service_exception
Preberite Naprej Sorodne teme
 • Programiranje
 • JavaScript
 • Python
 • C Programiranje
O avtorju Yuvraj Chandra(Objavljenih 60 člankov)

Yuvraj je dodiplomski študent računalništva na Univerzi v Delhiju v Indiji. Navdušen je nad spletnim razvojem Full Stack. Ko ne piše, raziskuje globino različnih tehnologij.

Več od Yuvraja Chandre

Naročite se na naše novice

Pridružite se našemu glasilu za tehnične nasvete, ocene, brezplačne e -knjige in ekskluzivne ponudbe!

Kliknite tukaj, če se želite naročiti